Aleksandra Gaczek

adwokat

Prowadzę kancelarię adwokacką w Katowicach, ale działam na terenie całego Śląska i okolic. Doradzam klientom i reprezentuję ich przed sądem w sprawach rodzinnych...
[Więcej >>>]

Roszczenia matki dziecka wobec ojca przed urodzeniem się dziecka

Aleksandra Gaczek18 listopada 2022Komentarze (0)

Roszczenia matki dziecka wobec ojca przed urodzeniem się dziecka – jakie prawa przysługują kobiecie w sytuacji, jeśli ojciec nie chce uznać dziecka lub zwleka z uznaniem dziecka?

Roszczenia matki dziecka wobec ojca przed urodzeniem się dziecka

Sytuacja jedna z wielu, para spotyka się, następnie mężczyzna oświadcza, iż to koniec relacji.

Kobieta po krótkim czasie orientuje się, iż jest w ciąży z byłym już partnerem.

Wyobrażam sobie, że jest to moment trudny emocjonalnie, natomiast nie musi w ten sposób wyglądać, jeśli chodzi o koszty związanie z ciążą, porodem i koszty utrzymania dziecka.

Jak uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka?

Nie wiem czy wiesz, ale można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego. W tym celu ojciec lub ojciec wspólnie z matką winni udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu złożenia stosownych oświadczeń.

Uznać ojcostwo można też po urodzeniu się dziecka – miejscem właściwym jest również Urząd Stanu Cywilnego.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują prawa matki dziecka już na etapie ciąży, następnie są jasne jakie prawa przysługują dziecku po urodzeniu się.

Co się dzieje, jeśli ojciec zwleka z uznaniem dziecka lub wprost informuje, iż wedle niego nie jest ojcem? W przypadku nieuznania dziecka przez ojca, matka może wystąpić z powództwem o ustalenie ojcostwa.

Jeśli matka pozostaje w związku małżeńskim z innym mężczyzną, w pierwszej kolejności będzie konieczne zaprzeczenie ojcostwa, następnie proces o uznanie ojcostwa przez faktycznego ojca dziecka.

Jednak już w okresie ciąży, niezależnie od uznania dziecka przez ojca, matce przysługują następujące prawa, należy wówczas jedynie je uprawdopodobnić.

Roszczenia matki dziecka wobec ojca przed urodzeniem się dziecka

I tak, ojciec, który nie jest mężem matki, obowiązany jest:

 • przyczynić się do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem,
 • pokryć koszty trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu.

Co ważne: z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące.

Ponadto, jeśli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat.

Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowią ponadto, że jeżeli ojcostwo mężczyzny, niebędącego mężem matki, zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu.

Termin i sposób zapłaty tej sumy określi Sąd w orzeczeniu.

Testy na ojcostwo nie są konieczne. Musisz jedynie uwiarygodnić ojcostwo.

Uwiarygodnienie ojcostwa

Uwiarygodnienie ojcostwa danego mężczyzny oznacza potrzebę uprawdopodobnienia pochodzenia dziecka od wskazanego mężczyzny, przy czym stopień tego uprawdopodobnienia nie musi graniczyć z dowodem ojcostwa.

Wystarczy w takiej sytuacji uprawdopodobnienie, które może nawet w pewnym zakresie wskazywać na to, że pozwany jest ojcem dziecka, np. poprzez porównanie stanu zaawansowania ciąży z datą obcowania płciowego stron lub wskazanie smsów potwierdzających intymną relację, ewentualne za pomocą świadków.

Uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym dowodu w znaczeniu ścisłym i nie daje pewności, lecz tylko wiarygodność (prawdopodobieństwo) twierdzenia o jakimś fakcie, jednak w tym przypadku jest wystarczające.

Wniosek o zabezpieczenie roszczeń

W celu skutecznego uzyskania środków potrzebnych na utrzymanie w okresie ciąży i na koszty utrzymania dziecka w okresie pierwszych 3 miesięcy po urodzeniu matka powinna złożyć wniosek o zabezpieczenie swoich roszczeń. Wniosek o zabezpieczenie tych roszczeń może zostać złożony zarówno w treści pozwu, jak i samodzielnie.

W przypadku złożenia wniosku wyłącznie o zabezpieczenie roszczenia Sąd w postanowieniu zabezpieczającym oprócz zobowiązania zobowiązanego do wyłożenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze 3 miesiące po urodzeniu jednocześnie określa wnioskodawczyni termin do wytoczenia powództwa o ustalenie pochodzenia dziecka (oczywiście, o ile nie nastąpiło uznanie ojcostwa dziecka poczętego).

Termin ten wynosi 3 miesiące od dnia urodzenia się dziecka.

Bezskuteczny upływ terminu do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa powoduje upadek zabezpieczenia. Analogiczny skutek nastąpi w razie oddalenia powództwa o ustalenie ojcostwa, prawomocnego odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania na skutek cofnięcia pozwu

Postępowanie zabezpieczające daje szybszą możliwość uzyskania środków utrzymania z uwagi na to, że zgodnie z 737 k.p.c. wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu tygodnia od dnia jego wpływu do Sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.

Roszczenia matki dziecka wobec ojca przed urodzeniem się dziecka – podsumowanie

Podsumowanie: Jeśli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone (ojciec nie uznał dziecka przed USC przed jego urodzeniem się), matka może dochodzić roszczeń majątkowych dla siebie i dziecka, związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia pochodzenia dziecka.

Ale przed narodzeniem się dziecka matka może już złożyć wniosek o zabezpieczenie, który Sąd winien rozpoznać niezwłocznie. Następnie Sąd wyznaczy matce termin do złożenia pozwu o ustalenie pochodzenia dziecka, ten termin to do 3 miesięcy po urodzeniu dziecka.

Aleksandra Gaczek
adwokat

Photo by Arteida MjESHTRI on Unsplash

***

Alimenty na dzieci po lub w trakcie rozwodu. Kiedy należne są alimenty na dzieci?

Pisałam już o podwyższeniu alimentów, o wpływie orzeczenia winy na możliwość dochodzenia alimentów na małżonka, ale nie odniosłam się do meritum jednej z najczęstszych w kancelarii spraw, mianowicie spraw alimentacyjnych na dzieci [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GGK Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GGK Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis: