Aleksandra Gaczek

adwokat

Prowadzę kancelarię adwokacką w Katowicach, ale działam na terenie całego Śląska i okolic. Doradzam klientom i reprezentuję ich przed sądem w sprawach rodzinnych...
[Więcej >>>]

W sytuacjach rozwodowych spotykam się z problemami, kiedy małżonkowie rozstają się, mają już odrębne miejsca zamieszkania, osobne konta, nawet często są w toku sprawy rozwodowej, natomiast jedna osoba nie wyraża zgody na ustanowienie rozdzielności majątkowej przez notariusza, a drugiej stronie na rozdzielności zależy. Zdarzają się też sytuacje, kiedy zasadna byłaby rozdzielność z datą wsteczną, bo drugi małżonek dokonał czynności, które nie są korzystne lub są wręcz dokonane ze szkodą, przykładowo trwonił majątek lub zbywał aktywa.

Małżonek może nie chcieć rozdzielności, bo funkcjonowanie w ustroju wspólności majątkowej jest mu wygodne albo gdy z czysto ludzkich pobudek nie chce, by drugi z małżonków uzyskał to, na czym mu zależy.

Niestety zdarzają się też sytuacje, kiedy jeden z małżonków pragnie rozdzielności, ponieważ drugi małżonek zachowuje się w sposób niegospodarny lub pozostaje pod wpływem nałogu i trwoni majątek.

Na szczęście w wielu sytuacjach można zapobiec konsekwencjom takiej niegospodarności albo ustrzec się przed niekorzystnymi działaniami drugiego małżonka ustanawiając ustrój rozdzielności majątkowej.

Nie jest konieczna zgoda drugiego małżonka, o rozdzielności zadecyduje Sąd.

Rozdzielność majątkowa małżeńska z datą wsteczną

Rozdzielność majątkowa

Zgodnie z brzmieniem art. 52 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Co do zasady rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia, ale w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Czytaj dalej >>>

Jak ochronić dziecko w rozwodzie?

Aleksandra Gaczek06 lutego 2023Komentarze (0)

Jestem pełnomocnikiem specjalizującym się w postępowaniach rozwodowych i majątkowych.

Na co dzień mam wgląd w sytuacje rodzin po rozstaniu małżonków, wiem jak ich postępowanie może wpływać na dzieci.

Dzieci rozwód przeżywają zawsze, nawet jeśli rodzice myślą, że nie są świadome sytuacji i podejmują kroki, aby wszelkie sprawy załatwiać ugodowo i bez większych konfliktów.

Nawet jeśli stan po rozstaniu jest stanem lepszym, bo spokojniejszym dla dzieci przez wzgląd na koniec nieustannych kłótni, napięć i awantur – dzieci rozwód przeżyją zawsze.

Jak ochronić dziecko w rozwodzie

Może zezłościsz się czytając ten wpis, ponieważ jako rodzic podejmujesz wiele starań o to, by uchronić dziecko lub dzieci przed negatywnymi skutkami rozwodu, jednak musisz wiedzieć, że rozwód to zawsze stres dla dziecka – dlatego że pociąga za sobą zmianę. A każda zmiana, nawet na lepsze, powoduje stres.

Czytaj dalej >>>

Roszczenia matki dziecka wobec ojca przed urodzeniem się dziecka – jakie prawa przysługują kobiecie w sytuacji, jeśli ojciec nie chce uznać dziecka lub zwleka z uznaniem dziecka?

Roszczenia matki dziecka wobec ojca przed urodzeniem się dziecka

Sytuacja jedna z wielu, para spotyka się, następnie mężczyzna oświadcza, iż to koniec relacji.

Kobieta po krótkim czasie orientuje się, iż jest w ciąży z byłym już partnerem.

Wyobrażam sobie, że jest to moment trudny emocjonalnie, natomiast nie musi w ten sposób wyglądać, jeśli chodzi o koszty związanie z ciążą, porodem i koszty utrzymania dziecka.

Czytaj dalej >>>

Inflacja a podwyższenie alimentów

Aleksandra Gaczek16 września 2022Komentarze (0)

Przesłanki podwyższenia świadczenia alimentacyjnego są dosyć nieprecyzyjne – wszystkie mają swoje źródło w art. 138 KRiO, w którym mowa jedynie o „zmianie stosunków”, po której zajściu można domagać się zmiany orzeczenia lub umowy w przedmiocie alimentów.

Inflacja a podwyższenie alimentów

Wszelkie interpretacje w przedmiocie możliwości ubiegania się o podwyższenie alimentów są dorobkiem doktryny, w oparciu o przeważające stanowisko można tutaj zaliczyć dużą inflację.

Czytaj dalej >>>

Czy prawo reguluje sytuację majątkową osób, które są w związku lecz nie decydują się na zawarcie małżeństwa?

Obecnie małżeństwo nie jest już jedyną akceptowalną formą związku, jak to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu. Wiele osób decyduje się na pozostawanie w związku, ale nie formalizują bycia razem.

Nie mają takiego obowiązku, jednak prawo w tym przypadku nie podąża za zmianami społecznymi i sytuacja prawna osób, które tworzą związek partnerski jest analogiczna do sytuacji, kiedy byliby singlami.

Jedną ze sfer, gdzie prawo nie zabezpiecza osób pozostających w związkach partnerskich jest prawo spadkowe, które jest również jednym z obszarów mojej działalności.

O zabezpieczeniu na wypadek śmierci w związkach partnerskich - wyjaśnia Aleksandra Gaczek adwokat

Niedawno kolejny raz zostałam zaproszona do programu telewizyjnego Rodzaj Żeński, gdzie miałam możliwość opowiedzieć o tym, jak ważne jest zabezpieczenie na wypadek śmierci w związkach partnerskich, ale też jakie są rodzaje testamentu, jak testament może zostać unieważniony.

Czytaj dalej >>>