Aleksandra Gaczek

adwokat

Prowadzę kancelarię adwokacką w Katowicach, ale działam na terenie całego Śląska i okolic. Doradzam klientom i reprezentuję ich przed sądem w sprawach rodzinnych...
[Więcej >>>]

Czy orzeczenie winy w rozwodzie ma wpływ na alimenty na małżonka?

Aleksandra Gaczek02 kwietnia 2021Komentarze (0)

Nie jestem pewna czy wiesz, ale nawet w sytuacji, w której sąd na wniosek stron odstępuje od orzeczenia, który z małżonków jest winien rozpadu pożycia (czyli ma miejsce rozwód bez orzekania o winie), można dochodzić alimentów od drugiego małżonka.

Jednak wyłącznie w sytuacji, w której małżonek dochodzący alimentów znajduje się w sytuacji niedostatku.

orzeczenie winy w rozwodzie ma wpływ na alimenty

Czy orzeczenie winy w rozwodzie ma wpływ
na alimenty małżonka

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje wprost, jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby możliwym było ubieganie się o alimenty od drugiego małżonka:

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Powyższy przepis Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego dotyczy dwóch sytuacji:

 1. Braku orzekania o winie na wniosek stron,
 2. Orzekania o winie i uznania, iż rozwód nastąpił z winy obojga małżonków.

W obydwu powyższych sytuacjach do alimentacji będzie uprawniony: 

 • małżonek niewinny (przy braku orzekania o winie – sytuacja pierwsza) 
 • małżonek współwinny (przy orzekaniu przez Sąd o winie i uznaniu, że leży ona po stronie obojga małżonków –  sytuacja druga) 

ale w obydwu sytuacjach pod warunkiem, że małżonek taki znalazł się w niedostatku.

Wina jednego małżonka w rozpadzie
pożycia małżeńskiego

Sytuacja zobowiązania alimentacyjnego wobec małżonka wygląda inaczej, gdy sąd orzeknie, iż wyłącznie jeden z małżonków jest winny rozpadu pożycia, które doprowadziło do rozwodu.

W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym czytamy:

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Przepis jest sformułowany w sposób jasny i zgodnie z jego brzmieniem:

 • jeśli jeden z małżonków jest wyłącznie winny, a sytuacja materialna drugiego małżonka, tego niewinnego pogarsza się, to od małżonka winnego dochodzić można alimentów, zaznacza, że stan niedostatku małżonka niewinnego nie musi wstąpić
 • nie ma w tym przypadku ograniczenia zobowiązania alimentacyjnego w latach, jednak po zawarciu przez małżonka niewinnego nowego związku, obowiązek alimentacyjny małżonka winnego rozpadu pożycia wygaśnie

Ograniczenie alimentacji małżonka do 5 lat

W mojej praktyce spotykam się z pytaniem, czy alimenty na małżonka płaci się jedynie przez okres 5 lat.

Otóż ograniczenie czasowe obowiązku alimentacyjnego do 5 lat dotyczy wyłącznie sytuacji, w której Sąd nie orzekał o winie na wniosek stron (to sytuacja opisana powyżej, w której małżonek uprawniony winien znaleźć się w niedostatku, aby móc skutecznie dochodzić alimentów od drugiego małżonka).

Reasumując…

Czasowe ograniczenie obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami nie wchodzi w rachubę, gdy zobowiązanym do alimentacji jest małżonek winny rozkładu pożycia, i to niezależnie od tego, czy zobowiązany jest w stosunku do małżonka, który także jest winny rozkładu, czy w stosunku do małżonka, który winy za rozkład pożycia nie ponosi. 

Tak więc nie ma mowy o ograniczeniu czasowym alimentacji w dwóch przypadkach:

– małżonek zobowiązany do alimentacji został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia,

– oboje małżonkowie są winni (ale uwaga: tutaj konieczne jest wykazanie stanu niedostatku małżonka uprawnionego do alimentów).

Tematyka roszczeń alimentacyjnych wobec małżonka po rozwodzie jest złożona i może wydawać się skomplikowana, dlatego będą ją przybliżać w kolejnych artykułach na blogu.

Zapraszam Cię serdecznie do lektury.

***

Przeczytaj też: Jak długo trzeba poczekać na rozwód w Katowicach?

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GGK Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GGK Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: