Aleksandra Gaczek

adwokat

Prowadzę kancelarię adwokacką w Katowicach, ale działam na terenie całego Śląska i okolic. Doradzam klientom i reprezentuję ich przed sądem w sprawach rodzinnych...
[Więcej >>>]

Kiedy można dochodzić podwyższenia alimentów?

Aleksandra Gaczek12 kwietnia 2021Komentarze (0)

Obowiązek alimentacyjny może zostać ustalony dwojako albo jako umowa stron (zawarta przykładowo w formie aktu notarialnego) albo mocą orzeczenia Sądu. W przeważającej mierze alimenty są ustalane w drodze wydanego przez Sąd wyroku.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie regulują wysokości alimentów, natomiast w sposób szczegółowy określają zakres obowiązku alimentacyjnego oraz regulują, co jest podstawą do określenia wysokości alimentów przez Sąd.

W tym artykule, chcę wyjaśnić Ci, kiedy możesz dochodzić podwyższenia alimentów.

Kiedy można dochodzić podwyższenia alimentów?

Załóżmy, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy alimenty są już ustalone, na podstawie wyroku Sądu.

Lata mijają, dzieci rosną, a kwota alimentów pozostaje wciąż taka sama, jak ustalona w wyroku sprzed kilku lat.

W pewnym momencie dochodzisz do wniosku, że alimenty nie wystarczają na pokrycie potrzeb Twoich dzieci, a osoba zobowiązana do płacenia alimentów – nie chce przyjąć do wiadomości faktu, iż łoży na dzieci za mało.

Kiedy można dochodzić podwyższenia alimentów?Chcę, abyś wiedział lub wiedziała, że alimenty można podwyższyć (można je również obniżyć, ale o tym będę pisała w kolejnych blogowych artykułach).

Kiedy zatem możesz dochodzić podwyższenia
alimentów na dzieci?

Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego regulują taką sytuację w ten sposób, że powinna zaistnieć zmiana stosunków.

Oznacza to, że w postepowaniu o podwyższenie alimentów Sąd będzie porównywał „moment początkowy”, czyli stan z daty uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego alimenty, oraz „momentu końcowego”, czyli orzeczenia sądu zmieniającego wysokość alimentów (stan z daty orzekania przez Sąd o zasadności i wysokości zmiany alimentów).

Ważne jest również to, że sam upływ czasu nie uzasadnia zmiany wysokości alimentów, należy przedstawić w pozwie lub w toku postępowania, na czym polega zmiana stanu faktycznego z daty orzekania o wysokości alimentów sprzed kilku lat do stanu obecnego.

O zmianie stosunków możemy mówić, kiedy dojdzie do zmiany okoliczności istotnych przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego, będzie to wzrost usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów lub wzrost możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do alimentacji.

Kiedy można dochodzić podwyższenia alimentów?Przekładając powyższe na praktykę możesz dochodzić podwyższenia alimentów, przykładowo, jeśli alimenty były ustalane, kiedy dziecko chodziło do przedszkola, a następnie Twoje dziecko poszło do szkoły i z tego powodu potrzeby dziecka zwiększyły się (np. o koszty dojazdów, obiadów w szkole, podręczników, pomocy szkolnych, zajęć dodatkowych albo np. dziecko poszło do prywatnej szkoły, bo ta odpowiadała preferencjom i potrzebom dziecka).

Możesz dochodzić też wyższych alimentów, jeśli dziecko cierpi na określoną przypadłość zdrowotną lub ma pewien niedobór rozwojowy i pojawiła się szansa na leczenie lub podjęcie nowej, przynoszącej efekty terapii, z którą wiąże się konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów.

Z drugiej strony możesz również żądać podwyższenia alimentów, jeśli zobowiązana do ich zapłaty osoba znalazła lepsze zatrudnienie lub dostała awans w dotychczasowym miejscu pracy, ponieważ do zmiany stosunków dojdzie, jeśli wzrosną możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej.

Wyrok uwzględniający powództwo o podwyższenie alimentów pozbawia skuteczności wyrok poprzedni, ustalający wysokość obowiązku alimentacyjnego.

Do którego sądu złożyć pozew
o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów należy złożyć do Sądu, w którego okręgu mieszka rodzic zobowiązany do płacenia alimentów albo do Sądu, w okręgu którego zamieszkuje dziecko uprawnione do alimentacji.

Możliwość wyboru Sądu przez powoda to skutek tzw. właściwości przemiennej, która pozwala na wybór Sądu w zależności od tego, który Sąd jest wygodniejszy dla powoda.

Możliwość wyboru Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej eliminuje problemy przy pozywaniu osób, które nie mieszkają w Polsce, ponieważ w przypadku pozwu o podwyższenie alimentów przeciwko osobie, która mieszka za granicą, sprawę rozpozna polski sąd powszechny.

W przypadku alimentów na niepełnoletnie dzieci mogą być one dochodzone tylko przez dziecko lub dzieci, które będą w pozwie figurować jako powód (powodowie). Z powodu niepełnoletności dziecka w jego imieniu będzie działać rodzic – opiekun wiodący jako przedstawiciel ustawowy.

Alimenty na pełnoletnie dziecko są dochodzone już przez samo dziecko, posiada ono już zdolność do czynności prawnych i zdolność do czynności sądowych (tzw. legitymacje procesową czynną).

***

Przeczytaj także:

Zdjęcie w poście: Ibrahim Rifath on Unsplash

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GGK Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GGK Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: